การแข่งขันกีฬา powerlifting

การแข่งขันกีฬา แนวทางการแข่ง

powerlifting เป็นการประเมินความแข็งแรงของร่างกาย โดยแข่งทำท่า 3 ท่า ผู้ท้าชิงนั้น ควรมีเพศเดียวกัน ระดับอายุ และระดับน้ำหนักตัว อยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อไม่ให้มีการเหนือกว่าเสียเปรียบกัน สำหรับท่าที่ใช้สำหรับการแข่งมีดังนี้ 

ท่าที่ 1 Squat

ยืนที่บริเวณตรงกลางระหว่างแร็ก (เราที่แขวนบาร์อยู่) จะพบบาร์เบลล์ที่มีแผ่นน้ำหนักอยู่ทั้งสองข้าง นำบาร์มาวางอยู่บริเวณบนคอ ยกบาร์ขึ้นให้สุดมือ เดินถอยหลังให้พ้นแร็ก ค่อยๆ ย่อตัวลงกระทั่งส่วนก้นอยู่ต่ำกว่าเข่า จากนั้นใช้กำลังดันตัวให้ตรงขึ้น แล้วนำบาร์เบลล์ไปวางไว้ที่แร็ก อย่างช้าๆ

สิ่งที่ผิดกติกา ได้แก่ 

  • การทำบาร์ตกภายหลังการชูออกมาจากแร็กแล้วการที่ผู้ช่วยไปสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งของบาร์เข้า 
  • ผู้เข้าชิงย่อตัวลงไปไม่ถึงระดับที่กำหนดไว้ 
  • การวางบาร์กลับไปที่แร็กมีคนอื่นเข้ามาช่วย

ท่าที่ 2 Bench presses

อันดับแรกให้ผู้แข่งขันนอนลงบนเตียงกีฬายกน้ำหนักจากนั้นใส่แผ่นบาร์เบลล์ไปที่คานบาร์เบลล์ โดยให้แนวของคานบาร์เบลล์นั้นอยู่ระดับกับสายตาของผู้เข้าชิงและให้หลังแนบไปกับเตียง อนุญาตให้ผู้ช่วยสามารถช่วยผู้เข้าแข่งขันในการชูบาร์ออกมาจากแร็กได้ ในตอนแข่งให้นับตั้งแต่ช่วงที่ลดระดับบาร์ลงมาอยู่บริเวณอก และหยุดชั่วคราว หลังจากนั้นให้ใช้แรงดันบาร์ขึ้นไปตรงๆ จนกระทั่งสุดแขน แล้วนำบาร์ไปวางไว้ที่ด้านบนแร็กอย่างช้าๆ

สิ่งที่ผิดกติกา 

ในระหว่างที่ลดระดับบาร์ลงมานั้น ได้เขยื้อนบาร์ลงไปต่ำกว่าระดับอก เช่น 

  • เอาไปลงแถบท้องน้อย หรือ ลิ้นปี่ 
  • เอาบาร์ลงมาถึงระดับที่ต่ำสุดโดยไม่ยอมหยุดบาร์ไว้ที่อกก่อนดันกลับขึ้นไป
  •  ตัวบาร์ไม่แตะที่อก ในขณะที่ดันบาร์กลับขึ้นไปตัวบาร์ไปสัมผัสโดนแร็ก 
  • ตอนที่ดันบาร์ขึ้นนั้น ทำบาร์หลุดตก 

บางครั้งมีสิ่งที่ห้ามเพิ่มเติมอีกว่า ห้ามขยับเท้าออกมาจากจุดที่วางอยู่ ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน และห้ามชูก้นลอยเหนือเบาะ 

ท่าที่ 3 Deadlift

อันดับแรกใส่แผ่นน้ำหนักเข้าไปในบาร์ที่วางอยู่กับพื้น ผู้แข่งขันใช้มือจับตัวบาร์ ต่อมาชูบาร์ขึ้นมาจนถึงขาและหลังตรง จากนั้นยืดอกขึ้น เข่าเหยียดตรง เมื่อได้รับคำสั่งจากคณะกรรมการจึงเอาบาร์ลงได้ โดยยังความคุมร่างกายได้ปกติ 

สิ่งที่ผิดกติกา 

  • เวลาที่ชูบาร์เบลล์ขึ้นสูงสุดนั้น ไม่สามารถที่จะยืดตัวตั้งชันได้ 
  • บาร์หลุดจากมือในระหว่างที่เอาขึ้นมา 
  • มีการใช้แรงจากขา สำหรับเพื่อการกระตุกจังหวะตอนดึงขึ้น ,

กีฬา powerlifting มีความอันตรายอย่างสูง ต้องอาศัยทักษะความเชี่ยวชาญในการแข่ง จึงต้องการการฝึกซ้อมร่างกายและจิตใจเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งกีฬา powerlifting ยังเป็นกีฬาที่ไม่ได้แข่งแต่กลับผู้แข็งเท่านั้นแต่ ยังต้องแข็งกลับจิตใจตัวเองอีกด้วย