สัญลักษณ์ชู 3 นิ้ว พร้อมผูกโบว์ขาว

        สัญลักษณ์ชู 3 นิ้ว หากใครที่ได้ติดตามข่าว จะเห็นว่าตอนนี้กลุ่มนักเรียนนักศึกษากำลังออกมาต่อต้านระบบการเมืองของไทยตอนนี้มีการชุมนุมตามสถานที่ต่างๆโดยกลุ่มนิสิตนักศึกษาในขณะที่ตามโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาไม่ว่าจะเป็นตอนต้นหรือตอนปลายต่างก็แสดงออกเชิงสัญลักษณ์

ด้วยการร่วมใจกันไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายนำโบว์ สีขาวมาผูกที่ข้อมืออีกครั้งเรามักจะเห็นสัญลักษณ์การชูสามนิ้วซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าวนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่กำลังนิยมกันมากในขณะนี้เป็นการเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามข้อตกลงกับกลุ่มนิสิตนักศึกษา

และนักเรียนที่ออกมาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่อย่างไรก็ตามสัญลักษณ์แบบนี้และการรวมกลุ่มกันแบบนี้ที่เป็นการเรียกร้องของนักเรียนกำลังแพร่กระจายไปทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ไม่ว่าในเขตกรุงเทพฯ

หรือต่างจังหวัดเราจะเห็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาต่างร่วมใจกันออกมาชุมนุมหรือแสดงความคิดเห็นในรั้วโรงเรียนของตนเองแต่อย่างไรก็ตามด้วยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แบบนี้ทำให้บางครั้งกลุ่มคณะครูอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนนั้นเกิดความรู้สึกไม่พอใจดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนักศึกษามีปัญหากับคณะครูอาจารย์หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีการรายงานล่าสุดจาก Facebook ได้

ไม่ออกพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการที่นักศึกษานั้นมีการชูสามนิ้วและยังมีการผูกโบว์สีขาวที่ข้อมือขนาดร้องเพลงชาติไทยซึ่งสัญลักษณ์นี้ไม่ได้มีการทำแค่โรงเรียนเดียวเท่านั้นแต่มีการทำอย่างแพร่หลายอย่างไรก็ตามแต่ด้วยการแสดงออกจุดยืนที่นักเรียนนักศึกษากำลังทำอยู่ในขณะนี้กับมีคณะครูอาจารย์บางกลุ่มที่ออกมาต่อต้านเกี่ยวกับการกระทำ

หรือการแสดงออกทางการเมืองอย่างเสรีของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาซึ่งบางคนนั้นก็ด่านักเรียนด้วยถ้อยคำหยาบคายและยังมีการทำโทษนักเรียนวิธีการทำท่อนั้นบางครั้งก็มีการตกนักเรียนอีกด้วยและมีหลายๆโรงเรียนได้มีการออกมาพูดถึงการที่นักเรียนโชว์ 3 นิ้วหรือแม้แต่โบว์สีขาวมาผูกที่ข้อมือถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำและไม่ให้ทำในขณะที่อยู่ในโรงเรียน

ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ครูในโรงเรียนอาจจะไม่ต้องการให้โรงเรียนของตนเองนั้นมีปัญหากับทางรัฐบาลก็เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามวิธีการนี้ให้เป็นการแสดงออกของกลุ่มนักเรียนซึ่งไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครดังนั้นการที่เด็กนักเรียนจะมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะทำอะไรนั้นจึงเป็นสิ่งที่คุณครูควรจะมีการปล่อยให้มีการแสดงความคิดเห็นของประเทศไทยนั้นเป็นประเทศเสรีที่ใครจะสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ได้หากไม่สร้างความเดือดร้อนหรือทำลายประเทศชาตินั้นเอง

 

สนับสนุนโดย   gclub